SIMPOZION DUAL PC

Lucrările pentru Revista Simpozionului Național DUAL PC pe adresele de emailbuzera.marius@gmail.com și pe dualpcsb@gmail.com

Teme:

1. „E-learning în procesul de predare-învăţare-evaluare”

2. „Calculatorul în activitatea elevului/cadrului didactic”

3. „Aplicația mea preferată”

 

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine, în exclusivitate, autorilor, care îşi asumă consecinţele nerespectării drepturilor de autor.

 

Lucrarea va fi redactată în Microsoft Word, respectând cerinţele:

 Numele fișierului: județul, calitatea, nume, prenume. Ex: Sibiu, prof. Diana Chirilă.docx Sibiu, elev Maria Chirila.docx

 Lucrarea va cuprinde maxim 4 pagini, în format A4.

 Titlul lucrării: Times New Roman, de 14, îngroşat, aliniat la centru.

 Numele şi prenumele: aliniat la dreapta, pe prima pagină.

 Textul lucrării: Times New Roman, de 12, distanţă între rânduri Single, aliniere Justify (stânga-dreapta).

 Marginile paginii: stânga 2.5cm, dreapta 2cm, sus 2cm, jos 2cm.

 Redactarea lucrării se va face cu diacritice.

 Paginile lucrării nu se vor numerota.

 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrări, respectând ordinea: nume, prenume autor, titlu lucrărare, localitate, editură, anul apariţiei.