U.N.I.O.N.

Fotografia postată de Diana Chirilă.

site UNION

Proiectul Erasmus+ UNION, United Nations in One Name, se desfăşoară în Colegiul Naţional “Octavian Goga” în perioada 2016-2018 cu ţară coordonatoare: Turcia. Alte ţări implicate: Ungaria, Polonia, Portugalia. 5 ţări, 4 mobilităţi. Persoană de contact: prof. Diana Chirilă

Se adresează elevilor de 11-15 ani, “The project aims that the participants realize differences and similarities between their own and each other’s cultures, overcome their prejudices, and acquire a sense of European citizenship.”

“Acest proiect este al doilea proiect care mi se aprobă pentru şcolile sibiene: din 2015 Liceul de Artă din Sibiu beneficiază de proiectul Eramsmus+ NOE pentru care eu am aplicat în 2014, iar din 2016 C.N. O. Goga beneficiază de proiectul Eramsmus+ UNION pentru care eu am aplicat în anul 2015. Aceste proiecte sunt o şansă de a avea access la alte sisteme de învăţământ, la alte culturi deci sunt o pepinieră de noi cunoştinte şi experienţe utile atât pentru profesori cât şi pentru elevi.” prof. Diana Chirilă

Mobilitati desfăşurate în ordinea cronologică:

MAI 2017 întâlnirea din Maia, Portugalia

Elevi și cadre didactice de la „Goga”, cu Eramsus+ în Portugalia

MARTIE 2017 întâlnirea din Sibiu, România

PREZENTAREA COLEGIULUI NAŢIONAL “OCTAVIAN GOGA” DIN SIBIU, în cadrul proiectului